Lomiš mi srce ko' bagremov prut, onako usput.


lomi-mi-srce-ko-bagremov-prut-onako-usput
Đorđe balaševićlomimisrceko'bagremovprutonakousputlomiš mimi srcesrce koko' bagremovbagremov prutonako usputlomiš mi srcemi srce kosrce ko' bagremovko' bagremov prutlomiš mi srce komi srce ko' bagremovsrce ko' bagremov prutlomiš mi srce ko' bagremovmi srce ko' bagremov prut

Ukrao si mi srce i ja ću tebi prezime čisto onako iz ljubavi ;-)
ukrao-mi-srce-i-ja-u-tebi-prezime-isto-onako-iz-ljubavi
Hocu li ja ikada nekom znaciti, ali stvarno znaciti, onako za ozbiljno . Bez lazi,muljanja i prevara, onako da ne zaboli da me samo neko voli.
hocu-li-ja-ikada-nekom-znaciti-ali-stvarno-znaciti-onako-za-ozbiljno-bez-lazimuljanja-i-prevara-onako-da-ne-zaboli-da-me-samo-neko-voli
Naučiću ja jednom, da volim sa pola srca kao ti… Onako usput… Da dolazim kad mi nešto zatreba, da me nema kada sam najpotrebnija… Da u ...
nauiu-ja-jednom-da-volim-pola-srca-kao-ti-onako-usput-da-dolazim-kad-mi-neto-zatreba-da-me-nema-kada-sam-najpotrebnija-da-u