Loto ponovo na RTS-u utorkom i petkom…Ko laze taj i krade…


loto-ponovo-na-rtsu-utorkom-i-petkomko-laze-taj-i-krade
lotoponovonartsuutorkompetkom…kolazetajkrade…loto ponovoponovo nautorkom ii petkom…kopetkom…ko lazelaze tajtaj ii krade…loto ponovo nautorkom i petkom…koi petkom…ko lazepetkom…ko laze tajlaze taj itaj i krade…utorkom i petkom…ko lazei petkom…ko laze tajpetkom…ko laze taj ilaze taj i krade…utorkom i petkom…ko laze taji petkom…ko laze taj ipetkom…ko laze taj i krade…

Rasipnik krade svoje nasljednike, tvrdica krade samoga sebe. -Denis Diderot
rasipnik-krade-svoje-nasljednike-tvrdica-krade-samoga-sebe
Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi. -Matija Bećković
ko-tebe-voli-taj-e-zakasniti-da-se-na-vreme-i-i-da-se-ponovo-rodi
Onaj osecaj kada te neko laze a ti znas istinu!
onaj-osecaj-kada-te-neko-laze-a-ti-znas-istinu
Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav. -Paulo Koeljo
ve-se-to-dogaalo-dogodie-se-ponovo-u-to-sam-siguran-neko-odlazi-zato-to-e-neko-drugi-doi-ponovo-u-pronai-ljubav