Loveći ljude na svoju udicu, djavo meće razne mamce. Ali za besposlenog čoveka nisu potrebni nikakvi mamci; on trči na golu udicu.


lovei-ljude-na-svoju-udicu-djavo-mee-razne-mamce-ali-za-besposlenog-oveka-nisu-potrebni-nikakvi-mamci-on-tri-na-golu-udicu
lav tolstojlovećiljudenasvojuudicudjavomećeraznemamcealizabesposlenogčovekanisupotrebninikakvimamciontrčigoluudiculoveći ljudeljude nana svojusvoju udicudjavo mećemeće raznerazne mamceali zaza besposlenogbesposlenog čovekačoveka nisunisu potrebnipotrebni nikakvinikakvi mamcion trčitrči nana golugolu udiculoveći ljude naljude na svojuna svoju udicudjavo meće raznemeće razne mamceali za besposlenogza besposlenog čovekabesposlenog čoveka nisučoveka nisu potrebninisu potrebni nikakvipotrebni nikakvi mamcion trči natrči na goluna golu udiculoveći ljude na svojuljude na svoju udicudjavo meće razne mamceali za besposlenog čovekaza besposlenog čoveka nisubesposlenog čoveka nisu potrebničoveka nisu potrebni nikakvinisu potrebni nikakvi mamcion trči na golutrči na golu udiculoveći ljude na svoju udicuali za besposlenog čoveka nisuza besposlenog čoveka nisu potrebnibesposlenog čoveka nisu potrebni nikakvičoveka nisu potrebni nikakvi mamcion trči na golu udicu

Najveće iskušenje je siromaštvo. I najmudriju ribu glad tera na udicu. -Gete
najvee-iskuenje-siromatvo-i-najmudriju-ribu-glad-tera-na-udicu
Najveće iskušenje je nemaština. I najmudrije ribe glad tera na udicu. -Gete
najvee-iskuenje-nematina-i-najmudrije-ribe-glad-terana-udicu
Mozak besposlenog čoveka je omiljeno prebivalište djavolovo. -Lav Tolstoj
mozak-besposlenog-oveka-omiljeno-prebivalite-djavolovo