Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako. Tražim te otkako za sebe znam.


lud-sam-za-tobom-pae-ali-lud-sam-i-onako-traim-te-otkako-za-sebe-znam
Đorđe balaševićludsamzatobompačealiludonakotražimteotkakosebeznamlud samsam zaza tobomtobom pačeali ludlud samsam ii onakotražim tete otkakootkako zaza sebesebe znamlud sam zasam za tobomza tobom pačeali lud samlud sam isam i onakotražim te otkakote otkako zaotkako za sebeza sebe znamlud sam za tobomsam za tobom pačeali lud sam ilud sam i onakotražim te otkako zate otkako za sebeotkako za sebe znamlud sam za tobom pačeali lud sam i onakotražim te otkako za sebete otkako za sebe znam

Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud. -Đorđe Balašević
znam-da-svi-misle-da-sam-lud-ali-znate-najgore-najgore-to-to-ja-i-jesam-lud
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Postoji samo jedna razlika između mene i ludaka. Ludak misli da je normalan, a ja znam da sam lud. -Salvador Dali
postoji-samo-jedna-razlika-izmeu-mene-i-ludaka-ludak-misli-da-normalan-a-ja-znam-da-sam-lud
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime