Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i luđaka koji su izvanredno lukavi.


lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-luaka-koji-su-izvanredno-lukavi
aleksandar sergejevič puškinlukavostjonijedokazpametiimaglupanapačakluđakakojisuizvanrednolukavilukavost jošjoš nijenije dokazdokaz pametiima glupanaglupana papa čakčak ii luđakaluđaka kojikoji susu izvanrednoizvanredno lukavilukavost još nijejoš nije dokaznije dokaz pametiima glupana paglupana pa čakpa čak ičak i luđakai luđaka kojiluđaka koji sukoji su izvanrednosu izvanredno lukavilukavost još nije dokazjoš nije dokaz pametiima glupana pa čakglupana pa čak ipa čak i luđakačak i luđaka kojii luđaka koji suluđaka koji su izvanrednokoji su izvanredno lukavilukavost još nije dokaz pametiima glupana pa čak iglupana pa čak i luđakapa čak i luđaka kojičak i luđaka koji sui luđaka koji su izvanrednoluđaka koji su izvanredno lukavi

Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i ludaka koji su izvanredno lukavi. -Aleksandar Puškin
lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-ludaka-koji-su-izvanredno-lukavi
Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku. -Jovan Dučić
kad-se-uzme-koliko-na-svijetu-ima-glupana-luaka-podlaca-i-bezlinih-ljudi-ovjek-izgubi-svaku-ljubav-za-ivot-u-tako-otrovnom-zraku
Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti. -Fridrih Niče
ima-neke-nevinosti-u-divljenju-nju-ima-onaj-kome-jo-nije-palo-na-pamet-da-bi-se-njemu-mogao-neko-diviti
Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju. -Denis Diderot
ljubav-liava-pameti-one-koji-imaju-a-daje-onima-koji-nemaju