Ma koliko okorela nečija ćud, rastopiće se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promeni znači da vatra nije bila dovoljno jaka.


ma-koliko-okorela-neija-ud-rastopie-se-na-vatri-ljubavi-ako-se-pak-ne-promeni-znai-da-vatra-nije-bila-dovoljno-jaka
mahatma gandikolikookorelanečijaćudrastopićesenavatriljubaviakopaknepromeniznačidavatranijebiladovoljnojakama kolikokoliko okorelaokorela nečijanečija ćudrastopiće sese nana vatrivatri ljubaviako sese pakpak nene promenipromeni značiznači dada vatravatra nijenije bilabila dovoljnodovoljno jakama koliko okorelakoliko okorela nečijaokorela nečija ćudrastopiće se nase na vatrina vatri ljubaviako se pakse pak nepak ne promenine promeni značipromeni znači daznači da vatrada vatra nijevatra nije bilanije bila dovoljnobila dovoljno jakama koliko okorela nečijakoliko okorela nečija ćudrastopiće se na vatrise na vatri ljubaviako se pak nese pak ne promenipak ne promeni značine promeni znači dapromeni znači da vatraznači da vatra nijeda vatra nije bilavatra nije bila dovoljnonije bila dovoljno jakama koliko okorela nečija ćudrastopiće se na vatri ljubaviako se pak ne promenise pak ne promeni značipak ne promeni znači dane promeni znači da vatrapromeni znači da vatra nijeznači da vatra nije bilada vatra nije bila dovoljnovatra nije bila dovoljno jaka

Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...
ljudi-se-menjaju-njima-se-menjaju-i-oseanja-ako-se-ljubav-koja-nekad-postojala-vremenom-ugasila-ne-znai-da-nije-bila-stvarna-ili-iskrena-znai
Ako je život bio lepo proživljen, koliko god da je trajao,  trajao je dovoljno. -Seneka
ako-ivot-bio-lepo-proivljen-koliko-god-da-trajao-trajao-dovoljno
Žena je poput vrećice čaja. Ne možete da kažete koliko je jaka dok je ne stavite u vrelu vodu. -Elenor Ruzvelt
ena-poput-vreice-aja-ne-moete-da-kaete-koliko-jaka-dok-ne-stavite-u-vrelu-vodu
Nije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome. -Đorđe Balašević
nije-ti-svaka-bila-u-reima-neka-ti-bila-i-u-srcu-ali-utao-o-njoj-ja-znam-i-ti-zna-da-se-prave-ljubavi-ne-spominju-nikada-i-nikome