Mašine ne izoluju čoveka od najvećih problema prirode, već ga uranjaju još dublje u njih.


maine-ne-izoluju-oveka-od-najveih-problema-prirode-ve-ga-uranjaju-jo-dublje-u-njih
antoan de sent egziperimaineneizolujučovekaodnajvećihproblemaprirodevećgauranjajujodubljenjihmašine nene izolujuizoluju čovekačoveka odod najvećihnajvećih problemaproblema prirodeveć gaga uranjajuuranjaju jošjoš dubljedublje uu njihmašine ne izolujune izoluju čovekaizoluju čoveka odčoveka od najvećihod najvećih problemanajvećih problema prirodeveć ga uranjajuga uranjaju jošuranjaju još dubljejoš dublje udublje u njihmašine ne izoluju čovekane izoluju čoveka odizoluju čoveka od najvećihčoveka od najvećih problemaod najvećih problema prirodeveć ga uranjaju jošga uranjaju još dubljeuranjaju još dublje ujoš dublje u njihmašine ne izoluju čoveka odne izoluju čoveka od najvećihizoluju čoveka od najvećih problemačoveka od najvećih problema prirodeveć ga uranjaju još dubljega uranjaju još dublje uuranjaju još dublje u njih

Reči…spajaju ljude kao mostovi, stvarajući u isto vreme između čoveka i čoveka nepromostivosti vrlo često dublje od najmračnijega ponora.Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.Ne žalosti čoveka siromaštvo, već želja.Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.Za pametnog čoveka svaki je rat izgubljen već u startu.