Majčina ljubav je mir. Ne treba je dostizati, treba je zaslužiti.


majina-ljubav-mir-ne-treba-dostizati-treba-zasluiti
erih frommajčinaljubavmirnetrebadostizatizaslužitimajčina ljubavljubav jeje mirne trebatreba jeje dostizatitreba jeje zaslužitimajčina ljubav jeljubav je mirne treba jetreba je dostizatitreba je zaslužitimajčina ljubav je mirne treba je dostizati

Ne može padati ljubav umjesto snijega, ona se majstore treba zaslužiti.Pre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim.Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni.