Majka koja je doista prava majka nikad nije slobodna.


majka-koja-doista-prava-majka-nikad-nije-slobodna
onore de balzakmajkakojadoistapravamajkanikadnijeslobodnamajka kojakoja jeje doistadoista pravaprava majkamajka nikadnikad nijenije slobodnamajka koja jekoja je doistaje doista pravadoista prava majkaprava majka nikadmajka nikad nijenikad nije slobodnamajka koja je doistakoja je doista pravaje doista prava majkadoista prava majka nikadprava majka nikad nijemajka nikad nije slobodnamajka koja je doista pravakoja je doista prava majkaje doista prava majka nikaddoista prava majka nikad nijeprava majka nikad nije slobodna

A slobodna ljubav? Ljubav nije slobodna, ona je ropstvo po definiciji. -Tin Ujević
a-slobodna-ljubav-ljubav-nije-slobodna-ona-ropstvo-po-definiciji
Majka ubijenog jednom će opet spavati, ali majka ubice nikada. -Arapske poslovice
majka-ubijenog-jednom-e-opet-spavati-ali-majka-ubice-nikada