mala, idi operi tu masnu kosu, masna ti je toliko da ti i burek zavidi :D


mala-idi-operi-masnu-kosu-masna-ti-toliko-da-ti-i-burek-zavidi-d
malaidioperimasnukosumasnatitolikodaburekzavidiidi operioperi tutu masnumasnu kosumasna titi jeje tolikotoliko dada titi ii burekburek zavidiidi operi tuoperi tu masnutu masnu kosumasna ti jeti je tolikoje toliko datoliko da tida ti iti i bureki burek zavidiidi operi tu masnuoperi tu masnu kosumasna ti je tolikoti je toliko daje toliko da titoliko da ti ida ti i burekti i burek zavidiidi operi tu masnu kosumasna ti je toliko dati je toliko da tije toliko da ti itoliko da ti i burekda ti i burek zavidi

Konačno sam shvatila zašto se debljam! Kriv je naime šampon za kosu! Kad perem kosu, sliva mi se niz telo, a na etiketi velikim slovima piše: Za ...Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše.Nek se znade cija je kuda masna.When I came to pekara and saw no burek I told to myself – What the f*ck!?Čovek kom niko ne zavidi nije srećan.Ona je želela lepu figuru, ravan stomak i zategnuto dupe ali je duša tražila pizzu, burek i ćevape… :D