Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.


mala-istina-nosi-u-sebi-jasne-vrednosti-velika-istina-nosi-u-sebi-veliko-utanje
rabindranat tagormalaistinanosisebijasnevrednostivelikavelikoćutanjemala istinaistina nosinosi uu sebisebi jasnejasne vrednostivelika istinaistina nosinosi uu sebisebi velikoveliko ćutanjemala istina nosiistina nosi unosi u sebiu sebi jasnesebi jasne vrednostivelika istina nosiistina nosi unosi u sebiu sebi velikosebi veliko ćutanjemala istina nosi uistina nosi u sebinosi u sebi jasneu sebi jasne vrednostivelika istina nosi uistina nosi u sebinosi u sebi velikou sebi veliko ćutanjemala istina nosi u sebiistina nosi u sebi jasnenosi u sebi jasne vrednostivelika istina nosi u sebiistina nosi u sebi velikonosi u sebi veliko ćutanje

Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi -Lav Tolstoj
poznati-boga-mogue-samo-u-sebi-dok-ga-ne-nadje-u-sebi-nee-ga-nai-nigdenema-boga-za-onog-ko-ne-zna-da-ga-nosi-u-sebi
Kad je dusa zdrava, u sebi nosi ljubav.
kad-dusa-zdrava-u-sebi-nosi-ljubav
Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba. -Momo Kapor
nije-istina-da-ovek-uvek-nosi-sobom-i-svoje-probleme-kuda-krenuo-to-su-kao-utehu-izmislili-oni-koji-retko-izlaze-iz-soba
Svako djelo koje nije osnovano na ljubavi nosi u sebi zametak smrti i ide u susret svojoj propasti. -Johann Heinrich Pestalozzi
svako-djelo-koje-nije-osnovano-na-ljubavi-nosi-u-sebi-zametak-smrti-i-ide-u-susret-svojoj-propasti
Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi? -Monteskje
ovek-koji-ima-duha-nikada-ne-nastoji-da-to-pokae-jer-ko-se-hvali-ukrasima-koje-uvek-nosi-na-sebi
Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina