Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.


mala-istina-nosi-u-sebi-jasne-vrednosti-velika-istina-nosi-u-sebi-veliko-utanje
rabindranat tagormalaistinanosisebijasnevrednostivelikavelikoćutanjemala istinaistina nosinosi uu sebisebi jasnejasne vrednostivelika istinaistina nosinosi uu sebisebi velikoveliko ćutanjemala istina nosiistina nosi unosi u sebiu sebi jasnesebi jasne vrednostivelika istina nosiistina nosi unosi u sebiu sebi velikosebi veliko ćutanjemala istina nosi uistina nosi u sebinosi u sebi jasneu sebi jasne vrednostivelika istina nosi uistina nosi u sebinosi u sebi velikou sebi veliko ćutanjemala istina nosi u sebiistina nosi u sebi jasnenosi u sebi jasne vrednostivelika istina nosi u sebiistina nosi u sebi velikonosi u sebi veliko ćutanje

Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebiKad je dusa zdrava, u sebi nosi ljubav.Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba.Svako djelo koje nije osnovano na ljubavi nosi u sebi zametak smrti i ide u susret svojoj propasti.Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina.