Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna.


mala-mudrost-kao-voda-u-ai-jasna-transparentna-ista-velika-mudrost-kao-voda-u-moru-tamna-tajanstvena-neprobojna
rabindranat tagormalamudrostkaovodačaijasnatransparentnačistavelikamorutamnatajanstvenaneprobojnamala mudrostmudrost jeje kaokao vodavoda uu čašičašijasnavelika mudrostmudrost jeje kaokao vodavoda uu morumorutamnamala mudrost jemudrost je kaoje kao vodakao voda uvoda u čašiu čašivelika mudrost jemudrost je kaoje kao vodakao voda uvoda u moruu morumala mudrost je kaomudrost je kao vodaje kao voda ukao voda u čašivoda u čašivelika mudrost je kaomudrost je kao vodaje kao voda ukao voda u moruvoda u morumala mudrost je kao vodamudrost je kao voda uje kao voda u čašikao voda u čašivelika mudrost je kao vodamudrost je kao voda uje kao voda u morukao voda u moru

Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. -Nikolaj Velimirović
ako-bi-neko-znao-broj-zvezda-na-nebu-i-imena-riba-u-moru-i-zbir-trave-u-polju-i-navike-zverova-u-gori-a-nema-straha-od-boga-njegovo-znanje-kao-voda-u
Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.
ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala. -Volter
dok-ovek-trai-mudrost-dotle-zasluuje-naziv-mudraca-im-uobrazi-da-popio-svu-mudrost-odmah-postaje-budala
Postoji mudrost glave i mudrost srca. -Čarls Dikens
postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Sva je moja ljubav ispunjena s tobom, kao tamna gora studenom tišinom, kao morsko bezdno neprovidnom tminom, kao večni pokret nevidljivim dobom. -Jovan Dučić
sva-moja-ljubav-ispunjena-s-tobom-kao-tamna-gora-studenom-tiinom-kao-morsko-bezdno-neprovidnom-tminom-kao-ve-pokret-nevidljivim-dobom
Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…
velika-mudrost-koju-me-deda-nauio-da-ene-koje-vie-vrite-po-noi-manje-galame-po-danu