Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIK


mala-vrlina-odreene-stvari-preutjeti-nasuprot-tome-ozbiljna-greka-govoriti-o-emu-treba-utjeti-mayche-konjarnik
latinske poslovicemalavrlinaodređenestvaripreutjetinasuprottomeozbiljnagrekagovoritičemutrebautjetimaychekonjarnikmala jeje vrlinavrlina određeneodređene stvaristvari prešutjetinasuprot tomeozbiljna jeje greškagreška govoritigovoriti oo čemučemu trebatreba šutjetimayche konjarnikmala je vrlinaje vrlina određenevrlina određene stvariodređene stvari prešutjetiozbiljna je greškaje greška govoritigreška govoriti ogovoriti o čemuo čemu trebačemu treba šutjetimala je vrlina određeneje vrlina određene stvarivrlina određene stvari prešutjetiozbiljna je greška govoritije greška govoriti ogreška govoriti o čemugovoriti o čemu trebao čemu treba šutjetimala je vrlina određene stvarije vrlina određene stvari prešutjetiozbiljna je greška govoriti oje greška govoriti o čemugreška govoriti o čemu trebagovoriti o čemu treba šutjeti

Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti. -Ernest Hemingvej
ovjeku-treba-otprilike-2-godine-da-naui-govoriti-i-otprilike-50-godina-da-naui-utjeti
Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti. -Antoine de Rivarol
biti-pametan-znai-razlikovati-istine-koje-treba-rei-od-onih-koje-treba-preutjeti
Najveća vrlina je biti mudar, a najveća mudrost je govoriti i činiti istinito, delovati kako to nalaže priroda. -Heraklit
najvea-vrlina-biti-mudar-a-najvea-mudrost-govoriti-i-initi-istinito-delovati-kako-to-nalae-priroda
Dobre stvari se ne događaju slučajno. Svaki san sa sobom nosi određene rizike, posebno rizik neuspeha. -Arnold Švarceneger
dobre-stvari-se-ne-dogaaju-sluajno-svaki-san-sobom-nosi-odreene-rizike-posebno-rizik-neuspeha
Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti