Male stvari mogu imati veliki uticaj na kasniji tok događaja u nečijem životu.


male-stvari-mogu-imati-veliki-uticaj-na-kasniji-tok-dogaaja-u-neijem-ivotu
mihajlo pupinmalestvarimoguimativelikiuticajnakasnijitokdogađajanečijemživotumale stvaristvari mogumogu imatiimati velikiveliki uticajuticaj nana kasnijikasniji toktok događajadogađaja uu nečijemnečijem životumale stvari mogustvari mogu imatimogu imati velikiimati veliki uticajveliki uticaj nauticaj na kasnijina kasniji tokkasniji tok događajatok događaja udogađaja u nečijemu nečijem životumale stvari mogu imatistvari mogu imati velikimogu imati veliki uticajimati veliki uticaj naveliki uticaj na kasnijiuticaj na kasniji tokna kasniji tok događajakasniji tok događaja utok događaja u nečijemdogađaja u nečijem životumale stvari mogu imati velikistvari mogu imati veliki uticajmogu imati veliki uticaj naimati veliki uticaj na kasnijiveliki uticaj na kasniji tokuticaj na kasniji tok događajana kasniji tok događaja ukasniji tok događaja u nečijemtok događaja u nečijem životu

Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
Jedna od srećnijih stvari koje mogu da vam se dese u životu je, verujem, srećno detinjstvo. -Agata Kristi
jedna-od-srenijih-stvari-koje-mogu-da-vam-se-dese-u-ivotu-verujem-sreno-detinjstvo
ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacaj
ponekad-samo-mali-dodir-moze-imati-veliki-znacaj
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba