Male stvari štete dušama malih ljudi.


male-stvari-tete-ama-malih-ljudi
bendžamin dizraelimalestvariteteduamamalihljudimale stvaristvari šteteštete dušamadušama malihmalih ljudimale stvari štetestvari štete dušamaštete dušama malihdušama malih ljudimale stvari štete dušamastvari štete dušama malihštete dušama malih ljudimale stvari štete dušama malihstvari štete dušama malih ljudi

Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
Male stvari mogu imati veliki uticaj na kasniji tok događaja u nečijem životu. -Mihajlo Pupin
male-stvari-mogu-imati-veliki-uticaj-na-kasniji-tok-dogaaja-u-neijem-ivotu
Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga. -Borislav Pekić
svet-malih-ljudi-na-velike-istine-nikad-nije-spreman-ak-i-papa-bi-se-smrtniki-uplaio-ako-bi-mu-se-dokazalo-postojanje-boga
Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati. -Nemačka poslovica
male-neprijatelje-i-male-rane-ne-treba-potcenjivati