Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju.


mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
džon vudenmalidetaljisuodvitalnogznačajamalestvaričinedasevelikedeavajumali detaljidetalji susu odod vitalnogvitalnog značajamale stvaristvari činečine dada sese velikevelike stvaristvari dešavajumali detalji sudetalji su odsu od vitalnogod vitalnog značajamale stvari činestvari čine dačine da seda se velikese velike stvarivelike stvari dešavajumali detalji su oddetalji su od vitalnogsu od vitalnog značajamale stvari čine dastvari čine da sečine da se velikeda se velike stvarise velike stvari dešavajumali detalji su od vitalnogdetalji su od vitalnog značajamale stvari čine da sestvari čine da se velikečine da se velike stvarida se velike stvari dešavaju

Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu. -Salman Rušdi
dve-stvari-ine-temelje-bilo-kog-otvorenog-drutva-sloboda-izraavanja-i-vladavina-zakona-ako-nemate-te-dve-stvari-nemate-slobodnu-dravu
Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari. -Blez Paskal
mali-umovi-se-brinu-oko-neobinih-stvari-dok-se-veliki-umovi-brinu-oko-obinih-stvari
Male stvari mogu imati veliki uticaj na kasniji tok događaja u nečijem životu. -Mihajlo Pupin
male-stvari-mogu-imati-veliki-uticaj-na-kasniji-tok-dogaaja-u-neijem-ivotu
Uvek sam bio uveren da prosečno sposoban čovek može stvoriti velike promene i postići velike stvari za čovečanstvo, ali pod uslovom da prvo uradi dobar nacrt. -Bendžamin Frenklin
uvek-sam-bio-uveren-da-proseno-sposoban-ovek-moe-stvoriti-velike-promene-i-postii-velike-stvari-za-oveanstvo-ali-pod-uslovom-da-prvo-uradi-dobar-nacrt