Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju.


mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju
ivo andricmaliljudikojemizovemodecaimajusvojevelikebolovedugepatnjeposlekaomudriodrasliljudizaboravljajumali ljudikoje mimi zovemozovemo decaimaju svojesvoje velikevelike bolovebolove ii dugeduge patnjekoje posleposle kaokao mudrimudri ii odrasliodrasli ljudiljudi zaboravljajukoje mi zovemomi zovemo decaimaju svoje velikesvoje velike bolovevelike bolove ibolove i dugei duge patnjekoje posle kaoposle kao mudrikao mudri imudri i odraslii odrasli ljudiodrasli ljudi zaboravljajukoje mi zovemo decaimaju svoje velike bolovesvoje velike bolove ivelike bolove i dugebolove i duge patnjekoje posle kao mudriposle kao mudri ikao mudri i odraslimudri i odrasli ljudii odrasli ljudi zaboravljajuimaju svoje velike bolove isvoje velike bolove i dugevelike bolove i duge patnjekoje posle kao mudri iposle kao mudri i odraslikao mudri i odrasli ljudimudri i odrasli ljudi zaboravljaju

Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju. -Aleksandar Dima
kako-to-da-su-mala-deca-tako-inteligentna-a-odrasli-ljudi-tako-glupi-mora-da-obrazovanje-u-pitanju
Umetnik je neko ko pravi stvari koje ljudi ne moraju da imaju. -Endi Vorhol
umetnik-neko-ko-pravi-stvari-koje-ljudi-ne-moraju-da-imaju
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi. -Bugarske poslovice
neki-ljudi-imaju-mnogo-para-pa-opet-ne-ive-kao-ljudi
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole