Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari.


mali-umovi-se-brinu-oko-neobinih-stvari-dok-se-veliki-umovi-brinu-oko-obinih-stvari
blez paskalmaliumovisebrinuokoneobičnihstvaridokvelikiobičnihstvarimali umoviumovi sese brinubrinu okooko neobičnihneobičnih stvaridok sese velikiveliki umoviumovi brinubrinu okooko običnihobičnih stvarimali umovi seumovi se brinuse brinu okobrinu oko neobičnihoko neobičnih stvaridok se velikise veliki umoviveliki umovi brinuumovi brinu okobrinu oko običnihoko običnih stvarimali umovi se brinuumovi se brinu okose brinu oko neobičnihbrinu oko neobičnih stvaridok se veliki umovise veliki umovi brinuveliki umovi brinu okoumovi brinu oko običnihbrinu oko običnih stvarimali umovi se brinu okoumovi se brinu oko neobičnihse brinu oko neobičnih stvaridok se veliki umovi brinuse veliki umovi brinu okoveliki umovi brinu oko običnihumovi brinu oko običnih stvari

Jaki umovi raspravljaju o idejama, prosečni umovi raspravljaju o događajima, slabi umovi raspravljaju o ljudima. -Sokrat
jaki-umovi-raspravljaju-o-idejama-prose-umovi-raspravljaju-o-dogaajima-slabi-umovi-raspravljaju-o-ljudima
Veliki umovi raspravljaju o idejama. Srednji umovi raspravljaju o događajima. Sitni umovi raspravljaju o ljudima. -Elenor Ruzvelt
veliki-umovi-raspravljaju-o-idejama-srednji-umovi-raspravljaju-o-dogaajima-sitni-umovi-raspravljaju-o-ljudima
Samo veliki umovi mogu da priušte sebi jednostavan stil. -Stendal
samo-veliki-umovi-mogu-da-priute-sebi-jednostavan-stil
Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru. -Miroslav Mika Antić
o-meni-se-najlepe-brinu-oni-koji-me-ostavljaju-na-miru
Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)
samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe