Malo je bilo. Al’ ipak, kad pogledaš: dosta je sve ono što smo i rekli i prećutali.


malo-bilo-al-ipak-kad-pogleda-dosta-sve-ono-to-smo-i-rekli-i-preutali
miroslav mika antićmalobiloal’ipakkadpogledadostasveonotosmorekliprećutalimalo jeje biloal’ ipakkad pogledašdosta jeje svesve onoono štošto smosmo ii reklirekli ii prećutalimalo je bilodosta je sveje sve onosve ono štoono što smošto smo ismo i reklii rekli irekli i prećutalidosta je sve onoje sve ono štosve ono što smoono što smo išto smo i reklismo i rekli ii rekli i prećutalidosta je sve ono štoje sve ono što smosve ono što smo iono što smo i reklišto smo i rekli ismo i rekli i prećutali

Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings
pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings
U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue