Malo je bilo, ali ipak kad pogledaš, dosta je sve ono što smo i rekli i prećutali.


malo-bilo-ali-ipak-kad-pogleda-dosta-sve-ono-to-smo-i-rekli-i-preutali
miroslav mika antićmalobiloaliipakkadpogledadostasveonotosmorekliprećutalimalo jeje biloali ipakipak kadkad pogledašdosta jeje svesve onoono štošto smosmo ii reklirekli ii prećutalimalo je biloali ipak kadipak kad pogledašdosta je sveje sve onosve ono štoono što smošto smo ismo i reklii rekli irekli i prećutaliali ipak kad pogledašdosta je sve onoje sve ono štosve ono što smoono što smo išto smo i reklismo i rekli ii rekli i prećutalidosta je sve ono štoje sve ono što smosve ono što smo iono što smo i reklišto smo i rekli ismo i rekli i prećutali

Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings
pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings