Malo znanje koje deluje je beskonačno vrednije nego veliko znanje koje je leno.


malo-znanje-koje-deluje-beskonano-vrednije-nego-veliko-znanje-koje-leno
halil džubranmaloznanjekojedelujebeskonačnovrednijenegovelikolenomalo znanjeznanje kojekoje delujedeluje jeje beskonačnobeskonačno vrednijevrednije negonego velikoveliko znanjeznanje kojekoje jeje lenomalo znanje kojeznanje koje delujekoje deluje jedeluje je beskonačnoje beskonačno vrednijebeskonačno vrednije negovrednije nego velikonego veliko znanjeveliko znanje kojeznanje koje jekoje je lenomalo znanje koje delujeznanje koje deluje jekoje deluje je beskonačnodeluje je beskonačno vrednijeje beskonačno vrednije negobeskonačno vrednije nego velikovrednije nego veliko znanjenego veliko znanje kojeveliko znanje koje jeznanje koje je lenomalo znanje koje deluje jeznanje koje deluje je beskonačnokoje deluje je beskonačno vrednijedeluje je beskonačno vrednije negoje beskonačno vrednije nego velikobeskonačno vrednije nego veliko znanjevrednije nego veliko znanje kojenego veliko znanje koje jeveliko znanje koje je leno

Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave. -Mihajlo Pupin
znanje-to-su-zlatne-lestvice-preko-kojih-se-ide-u-nebesa-znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot-i-vodi-nas-u-budunost-punu-vene-slave
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad im ispričamo veliku nesreću koja nas nedavno snašla. -Artur Šopenhauer
malo-ima-stvari-koje-e-ljude-vie-odobrovoljiti-nego-kad-im-ispriamo-veliku-nesreu-koja-nas-nedavno-sna
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei