Manje uživamo u onome što smo postigli nego u onome čemu se nadamo.


manje-uivamo-u-onome-to-smo-postigli-nego-u-onome-emu-se-nadamo
Žan Žak rusomanjeuživamoonometosmopostiglinegočemusenadamomanje uživamouživamo uu onomeonome štošto smosmo postiglipostigli negonego uu onomeonome čemučemu sese nadamomanje uživamo uuživamo u onomeu onome štoonome što smošto smo postiglismo postigli negopostigli nego unego u onomeu onome čemuonome čemu sečemu se nadamomanje uživamo u onomeuživamo u onome štou onome što smoonome što smo postiglišto smo postigli negosmo postigli nego upostigli nego u onomenego u onome čemuu onome čemu seonome čemu se nadamomanje uživamo u onome štouživamo u onome što smou onome što smo postiglionome što smo postigli negošto smo postigli nego usmo postigli nego u onomepostigli nego u onome čemunego u onome čemu seu onome čemu se nadamo

Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima. -Francuske poslovice
dar-treba-da-zatvori-usta-onome-ko-ga-daje-a-otvori-onome-ko-ga-prima
Ne veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća. -Migel de Servantes
ne-veruj-onome-koji-izdaleka-dolazi-ve-onome-koji-se-odande-vraa