Marinela, volim te najvise na celom svetu. :) Hvala ti sto postojis.


marinela-volim-te-najvise-na-celom-svetu-hvala-ti-sto-postojis
marinelavolimtenajvisenacelomsvetuhvalatistopostojisvolim tete najvisenajvise nana celomcelom svetu) hvalahvala titi stosto postojisvolim te najvisete najvise nanajvise na celomna celom svetu) hvala tihvala ti stoti sto postojisvolim te najvise nate najvise na celomnajvise na celom svetu) hvala ti stohvala ti sto postojisvolim te najvise na celomte najvise na celom svetu) hvala ti sto postojis

Nastasija ljubavi moja volim te najvise na svetu, ODAVDE DO PLANETE!!!!!
nastasija-ljubavi-moja-volim-te-najvise-na-svetu-odavde-do-planete
Umem da volim…. Ali, umem i da precrtam, kao da ne postojis!!!
umem-da-volim-ali-umem-i-da-precrtam-kao-da-ne-postojis
Jedino se mržnja i novac ne pokazuju celom svetu. -Nemačka poslovica
jedino-se-mrnja-i-novac-ne-pokazuju-celom-svetu
Zasto je Tesla smeker? Skin`o je mrak celom svetu :D
zasto-tesla-smeker-skino-mrak-celom-svetu-d
Kada pomislimo nešto dobro svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celom svetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer misao je sanaga i moć. -Otac Tadej
kada-pomislimo-neto-dobro-svojim-blinjima-roenima-naoj-zemlji-i-celom-svetu-mi-im-zaista-mnogo-pomaemo-jer-misao-sanaga-i-mo
A sve sto volim daleko od srca mi je
a-sve-sto-volim-daleko-od-srca-mi