Mene ne zanim istina. Ja znam ko je u pravu.


mene-ne-zanim-istina-ja-znam-ko-u-pravu
matija bećkovićmenenezanimistinajaznamkopravumene nene zanimzanim istinaja znamznam koko jeu pravumene ne zanimne zanim istinaja znam koznam ko jeko je uje u pravumene ne zanim istinaja znam ko jeznam ko je uko je u pravuja znam ko je uznam ko je u pravu

Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina
Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako