Meni ni Chuck Norris ne može pronaći dečka XD


meni-chuck-norris-ne-moe-pronai-deka-xd
menichucknorrisnemožepronaćidečkaxdmeni nini chuckchuck norrisnorris nene možemože pronaćipronaći dečkadečka xdmeni ni chuckni chuck norrischuck norris nenorris ne možene može pronaćimože pronaći dečkapronaći dečka xdmeni ni chuck norrisni chuck norris nechuck norris ne moženorris ne može pronaćine može pronaći dečkamože pronaći dečka xdmeni ni chuck norris neni chuck norris ne možechuck norris ne može pronaćinorris ne može pronaći dečkane može pronaći dečka xd

Chuck Norris Halo, jel to Mitar Miric? -Mitar: Da, izvolite? -Chuck Norris: Cujes, kako to mislis ne moze ti niko nista? :D
chuck-norris-halo-jel-to-mitar-miric-mitar-da-izvolite-chuck-norris-cujes-kako-to-mislis-ne-moze-ti-niko-nista-d
Chuck Norris: Halo je li to Aco Pejovic? Aco Pejovic: Da. Chuck Norris: E nas’o sam ti Jelenu, ne smaraj vise s onom pesmom! ;)
chuck-norris-halo-li-to-aco-pejovic-aco-pejovic-da-chuck-norris-e-naso-sam-ti-jelenu-ne-smaraj-vise-s-onom-pesmom
Chuck Norris ne voli Raymonda
chuck-norris-ne-voli-raymonda
Chuck Norris briše wc papir sa guzicom… :))
chuck-norris-brie-wc-papir-guzicom
Chuck Norris ne jede med,on zvače pčele.. :D
chuck-norris-ne-jede-medon-zvae-pele-d
Chuck Norris je ranjen…Metak je u kriticnom stanju :)
chuck-norris-ranjenmetak-u-kriticnom-stanju