…meni je moj psihijatar rekao da mu se javite… svi… što pre…


meni-moj-psihijatar-rekao-da-mu-se-javite-svi-to-pre
…menimojpsihijatarrekaodamusejavite…svi…topre……meni jeje mojmoj psihijatarpsihijatar rekaorekao dada mumu sese javite…javite… svi…svi… štošto pre……meni je mojje moj psihijatarmoj psihijatar rekaopsihijatar rekao darekao da muda mu semu se javite…se javite… svi…javite… svi… štosvi… što pre……meni je moj psihijatarje moj psihijatar rekaomoj psihijatar rekao dapsihijatar rekao da murekao da mu seda mu se javite…mu se javite… svi…se javite… svi… štojavite… svi… što pre……meni je moj psihijatar rekaoje moj psihijatar rekao damoj psihijatar rekao da mupsihijatar rekao da mu serekao da mu se javite…da mu se javite… svi…mu se javite… svi… štose javite… svi… što pre…

Meni je moj psihijatar rekao da vi ne postojite i da vas ja izmišljam :)Savest… To je dragi moj, ono, što će da te boli i onda, kad se svi delovi tela budu osećali izvrsno…Mi se svi ponavljamo. Mi se svi prepisujemo. Što je najgore, mi prepisujemo one koji su davno živeli pre nas.Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti.Zvao sam te Mišu moj* Javi se Babo tvoj i rekao*Zaboravi ovaj Broj*Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...