Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh.


mens-sana-in-corpore-sano-u-zdravom-tijelu-zdrav-duh
latinske poslovicemenssanaincorporesanozdravomtijeluzdravduhmens sanasana inin corporecorpore sanou zdravomzdravom tijeluzdrav duhmens sana insana in corporein corpore sano– u zdravomu zdravom tijelumens sana in corporesana in corpore sano– u zdravom tijelumens sana in corpore sano

U zdravom tijelu zdrav duh.Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.Zdrav duh u zdravu tijelu je najkraći opis sreće.Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.Luat in corpore, qui non habet in aere. – Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom.Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti.