Među uređenjima koja nisu dobra najpodnošljivija je demokratija.


meu-ureenjima-koja-nisu-dobra-najpodnoljivija-demokratija
aristotelmeđuuređenjimakojanisudobranajpodnoljivijademokratijameđu uređenjimauređenjima kojakoja nisunisu dobradobra najpodnošljivijanajpodnošljivija jeje demokratijameđu uređenjima kojauređenjima koja nisukoja nisu dobranisu dobra najpodnošljivijadobra najpodnošljivija jenajpodnošljivija je demokratijameđu uređenjima koja nisuuređenjima koja nisu dobrakoja nisu dobra najpodnošljivijanisu dobra najpodnošljivija jedobra najpodnošljivija je demokratijameđu uređenjima koja nisu dobrauređenjima koja nisu dobra najpodnošljivijakoja nisu dobra najpodnošljivija jenisu dobra najpodnošljivija je demokratija

Među ljudima postoje i takvi čija ljubav postaje stvarna tek posle mnogih razgovora, čestih susreta i dugog prijateljstva. To je ljubav koja ima najviše ...
meu-ljudima-postoje-i-takvi-ija-ljubav-postaje-stvarna-tek-posle-mnogih-razgovora-estih-susreta-i-dugog-prijateljstva-to-ljubav-koja-ima-najvie
Filantropija je ohola žena koja dobra djela smatra za vrstu nakita. Zato se često primiče ogledalu. -Jonathan Swift
filantropija-ohola-ena-koja-dobra-djela-smatra-za-vrstu-nakita-zato-se-esto-primie-ogledalu
Idealna forma vladavine je demokratija uspostavljena nakon atentata. -Volter
idealna-forma-vladavine-demokratija-uspostavljena-nakon-atentata