Mi idemo stalno napred, otvaramo nova vrata i radimo nove stvari zato sto smo radoznali, a radoznalost nas stalno vodi novim putevima.


mi-idemo-stalno-napred-otvaramo-nova-vrata-i-radimo-nove-stvari-zato-sto-smo-radoznali-a-radoznalost-nas-stalno-vodi-novim-putevima
volt diznimiidemostalnonapredotvaramonovavrataradimonovestvarizatostosmoradoznaliradoznalostnasvodinovimputevimami idemoidemo stalnostalno napredotvaramo novanova vratavrata ii radimoradimo novenove stvaristvari zatozato stosto smosmo radoznaliradoznalost nasnas stalnostalno vodivodi novimnovim putevimami idemo stalnoidemo stalno napredotvaramo nova vratanova vrata ivrata i radimoi radimo noveradimo nove stvarinove stvari zatostvari zato stozato sto smosto smo radoznalia radoznalost nasradoznalost nas stalnonas stalno vodistalno vodi novimvodi novim putevimami idemo stalno napredotvaramo nova vrata inova vrata i radimovrata i radimo novei radimo nove stvariradimo nove stvari zatonove stvari zato stostvari zato sto smozato sto smo radoznalia radoznalost nas stalnoradoznalost nas stalno vodinas stalno vodi novimstalno vodi novim putevimaotvaramo nova vrata i radimonova vrata i radimo novevrata i radimo nove stvarii radimo nove stvari zatoradimo nove stvari zato stonove stvari zato sto smostvari zato sto smo radoznalia radoznalost nas stalno vodiradoznalost nas stalno vodi novimnas stalno vodi novim putevima

Ljudi neće imati vremena za tebe ukoliko si stalno ljut i stalno se žališ.Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato sto ste lepi, ja zato sto sam star.Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.