Mi izmišljamo horore kako bismo uspeli da se nosimo sa stvarnim hororima.


mi-izmiljamo-horore-kako-bismo-uspeli-da-se-nosimo-stvarnim-hororima
stiven kingmiizmiljamohororekakobismouspelidasenosimostvarnimhororimami izmišljamoizmišljamo hororehorore kakokako bismobismo uspeliuspeli dada sese nosimonosimo sasa stvarnimstvarnim hororimami izmišljamo hororeizmišljamo horore kakohorore kako bismokako bismo uspelibismo uspeli dauspeli da seda se nosimose nosimo sanosimo sa stvarnimsa stvarnim hororimami izmišljamo horore kakoizmišljamo horore kako bismohorore kako bismo uspelikako bismo uspeli dabismo uspeli da seuspeli da se nosimoda se nosimo sase nosimo sa stvarnimnosimo sa stvarnim hororimami izmišljamo horore kako bismoizmišljamo horore kako bismo uspelihorore kako bismo uspeli dakako bismo uspeli da sebismo uspeli da se nosimouspeli da se nosimo sada se nosimo sa stvarnimse nosimo sa stvarnim hororima

Budimo zahvalni budalama. Da ih nije bilo, mi ostali ne bismo uspeli. -Mark Tven
budimo-zahvalni-budalama-da-ih-nije-bilo-mi-ostali-ne-bismo-uspeli
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite. -Arnold Švarceneger
um-granica-dokle-god-uspomo-uma-moete-sebe-da-vidite-kako-ste-uspeli-to-znai-da-to-moete-i-da-ostvarite
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi. -Roza Parks
ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da
Fikcija koja me najviše zanima ima veze sa stvarnim svetom. -Rejmond Karver
fikcija-koja-me-najvie-zanima-ima-veze-stvarnim-svetom