Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog.


mi-moemo-razumeti-jedan-drugog-ali-svako-od-nas-moe-da-protumai-samo-sebe-samog
herman hesemimožemorazumetijedandrugogalisvakoodnasmožedaprotumačisamosebesamogmi možemomožemo razumetirazumeti jedanjedan drugogali svakosvako odod nasnas možemože dada protumačiprotumači samosamo sebesebe samogmi možemo razumetimožemo razumeti jedanrazumeti jedan drugogali svako odsvako od nasod nas moženas može damože da protumačida protumači samoprotumači samo sebesamo sebe samogmi možemo razumeti jedanmožemo razumeti jedan drugogali svako od nassvako od nas možeod nas može danas može da protumačimože da protumači samoda protumači samo sebeprotumači samo sebe samogmi možemo razumeti jedan drugogali svako od nas možesvako od nas može daod nas može da protumačinas može da protumači samomože da protumači samo sebeda protumači samo sebe samog

Ja svako veče pozdravljam prijatelje…Međutim večeras…Specijalno pozdravljam samog sebe pesmom  OTKUD TEBE DA SE SETIM
ja-svako-vee-pozdravljam-prijateljemeutim-veerasspecijalno-pozdravljam-samog-sebe-pesmom-otkud-tebe-da-se-setim
Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe. -Erih From
ovek-ne-prodaje-samo-robu-ve-i-samog-sebe
Napravi svoj vlastiti vizuelni stil. Budi jedinstven za sebe samog, ali i prepoznatljiv među ostalima. -Orson Vels
napravi-svoj-vlastiti-vizuelni-stil-budi-jedinstven-za-sebe-samog-ali-i-prepoznatljiv-meu-ostalima