Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.


mi-ne-drimo-veru-radi-vere-nego-radi-spasenja-a-naih-niko-ne-putuje-zbog-puta-nego-zbog-nekoga-ili-neega-to-ga-oekuje-na-kraju-toga-puta-niko-ne-baca
nikolaj velimirovićminedržimoveruradiverenegospasenjaduanaihnikoputujezbogputanekogailinečegatogaočekujenakrajutogaputabacakonopvodukojojsenekodavikonopadavljenikadaspasemi nene držimodržimo veruveru radiradi verenego radiradi spasenjaspasenja dušaduša našihniko nene putujeputuje zbogzbog putanego zbogzbog nekoganekoga iliili nečeganečega štošto gaga očekujeočekuje nana krajukraju togatoga putaniko nene bacabaca konopkonop uu voduu kojojkojoj sese nekoneko davidavi radiradi konopanego radiradi davljenikada gaga spasemi ne držimone držimo verudržimo veru radiveru radi verenego radi spasenjaradi spasenja dušaspasenja duša našihniko ne putujene putuje zbogputuje zbog putanego zbog nekogazbog nekoga ilinekoga ili nečegaili nečega štonečega što gašto ga očekujega očekuje naočekuje na krajuna kraju togakraju toga putaniko ne bacane baca konopbaca konop ukonop u voduu kojoj sekojoj se nekose neko davineko davi radidavi radi konopanego radi davljenikada ga spase

Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju. -Nikolo Makijaveli
mudar-ovek-radi-odjednom-ono-to-budala-radi-na-kraju
Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil
tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi
Ništa nije skroz pogrešno u životu. Čak i sat koji ne radi uspe biti tačan dva puta dnevno. -Paulo Koeljo
ni-nije-skroz-pogreno-u-ivotu-ak-i-sat-koji-ne-radi-uspe-biti-an-dva-puta-dnevno
Stvaranje bogatstva nije pogrešna stvar, nego je pogrešno voleti novac samo radi novca. -Margaret Tačer
stvaranje-bogatstva-nije-pogrena-stvar-nego-pogreno-voleti-novac-samo-radi-novca
Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste. -Andre Žid
bolje-da-vas-mrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-neega-to-niste
Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti