Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra tako da plovimo u željenom smeru.


mi-ne-moemo-upravljati-vetrom-kiom-ili-drugim-vremenskim-nepogodama-ali-moemo-podesiti-jedra-tako-da-plovimo-u-eljenom-smeru
entoni robinsminemožemoupravljativetromkiomilidrugimvremenskimnepogodamaalipodesitijedratakodaplovimoželjenomsmerumi nene možemomožemo upravljatiupravljati vetromkišom iliili drugimdrugim vremenskimvremenskim nepogodamaali možemomožemo podesitipodesiti jedrajedra takotako dada plovimoplovimo uu željenomželjenom smerumi ne možemone možemo upravljatimožemo upravljati vetromkišom ili drugimili drugim vremenskimdrugim vremenskim nepogodamaali možemo podesitimožemo podesiti jedrapodesiti jedra takojedra tako datako da plovimoda plovimo uplovimo u željenomu željenom smerumi ne možemo upravljatine možemo upravljati vetromkišom ili drugim vremenskimili drugim vremenskim nepogodamaali možemo podesiti jedramožemo podesiti jedra takopodesiti jedra tako dajedra tako da plovimotako da plovimo uda plovimo u željenomplovimo u željenom smerumi ne možemo upravljati vetromkišom ili drugim vremenskim nepogodamaali možemo podesiti jedra takomožemo podesiti jedra tako dapodesiti jedra tako da plovimojedra tako da plovimo utako da plovimo u željenomda plovimo u željenom smeru

Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.
ne-moemo-da-utiemo-na-to-s-koje-e-strane-vetar-duvati-ali-moemo-da-podesimo-jedra
Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih. -Galileo Galilej
ne-moemo-ljude-svemu-nauiti-moemo-im-jedino-pomoi-da-to-otkriju-unutar-njih-samih
Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti. -Artur Šopenhauer
puemo-balone-od-sapunice-to-e-moemo-i-to-vee-moemo-iako-dobro-znamo-da-e-se-raspriti
Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti. -Artur Šopenhauer
duvamobalone-od-sapunice-to-e-moemo-i-to-vee-moemo-iako-dobro-znamo-da-e-se-raspriti