Mi o vuku, a vuk na vrata.


mi-o-vuku-a-vuk-na-vrata
hrvatske poslovicemivukuvuknavratami oo vukuvuk nana vratami o vukua vuk navuk na vrataa vuk na vrata

Mržnja izmedju psa i pastira napuni usta vuku. -Zoran Đinđić
mrnja-izmedju-psa-i-pastira-napuni-usta-vuku