Mi o vuku, a vuk na vrata.


mi-o-vuku-a-vuk-na-vrata
hrvatske poslovicemivukuvuknavratami oo vukuvuk nana vratami o vukua vuk navuk na vrataa vuk na vrata

Lupus in fabula – Mi o vuku vuk na vrata.Vuk u priči. (slično Mi o vuku, vuk na vrata.)Mržnja izmedju psa i pastira napuni usta vuku.Čovek je čoveku vuk.Čovjek je čovjeku vuk.Kersti vuka, a vuk u goru.