Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo.


mi-se-ne-plaimo-nepoznatog-ne-moemo-se-bojati-neega-to-ne-poznajemo-mi-se-u-sutini-bojimo-da-ne-izgubimo-ono-to-nam-poznato-eto-ega-se-bojimo
antonio de melomiseneplaimonepoznatognemožemobojatinečegatopoznajemosutinibojimodaizgubimoononampoznatoetočegabojimomi sese nene plašimoplašimo nepoznatogne možemomožemo sese bojatibojati nečeganečega štošto nene poznajemomi sese uu suštinisuštini bojimobojimo dada nene izgubimoizgubimo onoono štošto namnam jeje poznatoeto čegačega sese bojimomi se nese ne plašimone plašimo nepoznatogne možemo semožemo se bojatise bojati nečegabojati nečega štonečega što nešto ne poznajemomi se use u suštiniu suštini bojimosuštini bojimo dabojimo da neda ne izgubimone izgubimo onoizgubimo ono štoono što namšto nam jenam je poznatoeto čega sečega se bojimo

Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo. -Marija Kiri
niega-se-u-ivotu-ne-treba-bojati-samo-treba-shvatiti-to-vie-razumemo-to-se-manje-bojimo
Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo. -Platon
hrabrost-posebna-vrsta-znanja-i-ui-nas-kako-treba-da-se-plaimo-onoga-ega-treba-da-se-plaimo-i-kako-da-se-ne-plaimo-onoga-ega-ne-treba-da-se-plaimo
Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno