Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo.


mi-se-ne-plaimo-nepoznatog-ne-moemo-se-bojati-neega-to-ne-poznajemo-mi-se-u-sutini-bojimo-da-ne-izgubimo-ono-to-nam-poznato-eto-ega-se-bojimo
antonio de melomiseneplaimonepoznatognemožemobojatinečegatopoznajemosutinibojimodaizgubimoononampoznatoetočegabojimomi sese nene plašimoplašimo nepoznatogne možemomožemo sese bojatibojati nečeganečega štošto nene poznajemomi sese uu suštinisuštini bojimobojimo dada nene izgubimoizgubimo onoono štošto namnam jeje poznatoeto čegačega sese bojimomi se nese ne plašimone plašimo nepoznatogne možemo semožemo se bojatise bojati nečegabojati nečega štonečega što nešto ne poznajemomi se use u suštiniu suštini bojimosuštini bojimo dabojimo da neda ne izgubimone izgubimo onoizgubimo ono štoono što namšto nam jenam je poznatoeto čega sečega se bojimo

Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo.Mi se plašimo poznatog i plašimo nepoznatog. To je naš svakodnevni život i tu nema nade, i stoga svaki oblik filozofije, svaki vid teološkog učenja, je samo beg od prave stvarnosti, od onog što jeste.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo.Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno.