Mi se plašimo poznatog i plašimo nepoznatog. To je naš svakodnevni život i tu nema nade, i stoga svaki oblik filozofije, svaki vid teološkog učenja, je samo beg od prave stvarnosti, od onog što jeste.


mi-se-plaimo-poznatog-i-plaimo-nepoznatog-to-na-svakodnevni-ivot-i-nema-nade-i-stoga-svaki-oblik-filozofije-svaki-vid-teolokog-uenja-samo-beg-od
džidu krišnamurtimiseplaimopoznatognepoznatogtonasvakodnevniživotnemanadestogasvakioblikfilozofijevidteolokogučenjasamobegodpravestvarnostionogtojestemi sese plašimoplašimo poznatogpoznatog ii plašimoplašimo nepoznatogje našnaš svakodnevnisvakodnevni životživot itu nemanema nadei stogastoga svakisvaki oblikoblik filozofijesvaki vidvid teološkogteološkog učenjaje samosamo begbeg odod praveprave stvarnostiod onogonog štošto jestemi se plašimose plašimo poznatogplašimo poznatog ipoznatog i plašimoi plašimo nepoznatogje naš svakodnevninaš svakodnevni životsvakodnevni život iživot i tui tu nematu nema nadei stoga svakistoga svaki obliksvaki oblik filozofijesvaki vid teološkogvid teološkog učenjaje samo begsamo beg odbeg od praveod prave stvarnostiod onog štoonog što jeste

Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo. -Platon
hrabrost-posebna-vrsta-znanja-i-ui-nas-kako-treba-da-se-plaimo-onoga-ega-treba-da-se-plaimo-i-kako-da-se-ne-plaimo-onoga-ega-ne-treba-da-se-plaimo
Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo. -Antonio de Melo
mi-se-ne-plaimo-nepoznatog-ne-moemo-se-bojati-neega-to-ne-poznajemo-mi-se-u-sutini-bojimo-da-ne-izgubimo-ono-to-nam-poznato-eto-ega-se-bojimo
Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno
Nikad ne znas ko te vreba, je li malo ili puno, stoga oprez, svaki potez, uvek jedno oko budno.
nikad-ne-znas-ko-te-vreba-li-malo-ili-puno-stoga-oprez-svaki-potez-uvek-jedno-oko-budno
Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam – to se zove život. -Čarli Čaplin
nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja