Mi se svi ponavljamo. Mi se svi prepisujemo. Što je najgore, mi prepisujemo one koji su davno živeli pre nas.


mi-se-svi-ponavljamo-mi-se-svi-prepisujemo-to-najgore-mi-prepisujemo-one-koji-su-davno-iveli-pre-nas
tin ujevićmisesviponavljamoprepisujemoŠtonajgoremiprepisujemoonekojisudavnoživeliprenasmi sese svisvi ponavljamomi sese svisvi prepisujemoŠto jeje najgoremi prepisujemoprepisujemo oneone kojikoji susu davnodavno živeliživeli prepre nasmi se svise svi ponavljamomi se svise svi prepisujemoŠto je najgoremi prepisujemo oneprepisujemo one kojione koji sukoji su davnosu davno živelidavno živeli preživeli pre nasmi se svi ponavljamomi se svi prepisujemomi prepisujemo one kojiprepisujemo one koji suone koji su davnokoji su davno živelisu davno živeli predavno živeli pre nasmi prepisujemo one koji suprepisujemo one koji su davnoone koji su davno živelikoji su davno živeli presu davno živeli pre nas

U dobru svi su tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju. Izgleda, ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća. -Žarko Laušević
u-dobru-svi-su-a-kada-dolaze-teka-vremena-svi-se-sklanjaju-izgleda-ne-vole-da-nose-teret-drugih-koji-se-ne-plaa
U dobru su svi tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju, izgleda ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća. -Žarko Laušević
u-dobru-su-svi-a-kada-dolaze-teka-vremena-svi-se-sklanjaju-izgleda-ne-vole-da-nose-teret-drugih-koji-se-ne-plaa
svi mi koji mrzimo kad nas neko doda na face,i pita,sory se mi znamo :)
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nas-neko-doda-na-facei-pitasory-se-mi-znamo
Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre. -Duško Radović
kada-bismo-znali-dokle-emo-iveti-drukije-bismo-i-iveli-i-radili-niko-ne-eli-da-bude-naivan-i-glup-i-da-mu-se-svi-smeju-kad-umre
…meni je moj psihijatar rekao da mu se javite… svi… što pre…
meni-moj-psihijatar-rekao-da-mu-se-javite-svi-to-pre