Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star.


mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
viktor igomismoobojetakoblizunebagospođovizatotostelijepijasamstarmi smosmo obojeoboje takotako blizublizu nebavi zatozato štošto steste lijepija –– zatozato štošto samsam starmi smo obojesmo oboje takooboje tako blizutako blizu nebavi zato štozato što stešto ste lijepija – zato– zato štozato što samšto sam starmi smo oboje takosmo oboje tako blizuoboje tako blizu nebavi zato što stezato što ste lijepija – zato što– zato što samzato što sam starmi smo oboje tako blizusmo oboje tako blizu nebavi zato što ste lijepija – zato što sam– zato što sam star

Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato sto ste lepi, ja zato sto sam star.Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti.Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom.Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.