Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.


mi-smo-se-samo-rastali-onako-kako-se-rastaju-dvoje-koji-su-se-voleli-u-pogreno-vreme-a-uz-pogreno-vreme-idemo-i-pogre-mi-a-nismo-bili
Đorđe balaševićmismosesamorastalionakokakorastajudvojekojisuvolelipogrenovremeuzvremeidemopogreniminismobilimi smosmo sese samosamo rastalionako kakokako sese rastajurastaju dvojedvoje kojikoji susu sese volelivoleli uu pogrešnopogrešno vremeuz pogrešnopogrešno vremevreme idemoidemo ii pogrešnipogrešni minismo bilimi smo sesmo se samose samo rastalionako kako sekako se rastajuse rastaju dvojerastaju dvoje kojidvoje koji sukoji su sesu se volelise voleli uvoleli u pogrešnou pogrešno vremea uz pogrešnouz pogrešno vremepogrešno vreme idemovreme idemo iidemo i pogrešnii pogrešni mia nismo bilimi smo se samosmo se samo rastalionako kako se rastajukako se rastaju dvojese rastaju dvoje kojirastaju dvoje koji sudvoje koji su sekoji su se volelisu se voleli use voleli u pogrešnovoleli u pogrešno vremea uz pogrešno vremeuz pogrešno vreme idemopogrešno vreme idemo ivreme idemo i pogrešniidemo i pogrešni mimi smo se samo rastalionako kako se rastaju dvojekako se rastaju dvoje kojise rastaju dvoje koji surastaju dvoje koji su sedvoje koji su se volelikoji su se voleli usu se voleli u pogrešnose voleli u pogrešno vremea uz pogrešno vreme idemouz pogrešno vreme idemo ipogrešno vreme idemo i pogrešnivreme idemo i pogrešni mi

Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…
moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo
Za pravu ljubav ne postoji pogrešno vreme.
za-pravu-ljubav-ne-postoji-pogreno-vreme
Otišli su u kafe sličan bilo kom drugom, koji je te noći bio drugačiji, jer su njih dvoje bili tamo i voleli se. -Paulo Koeljo
otili-su-u-kafe-slian-bilo-kom-drugom-koji-te-noi-bio-drugaiji-jer-su-njih-dvoje-bili-tamo-i-voleli-se
Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno. -Branislav Nušić
brak-preporueno-pismo-obino-pogreno-adresirano-koje-interesantno-samo-dok-zatvoreno
Stvaranje bogatstva nije pogrešna stvar, nego je pogrešno voleti novac samo radi novca. -Margaret Tačer
stvaranje-bogatstva-nije-pogrena-stvar-nego-pogreno-voleti-novac-samo-radi-novca