Mi smo u isti čas djeca svojih roditelja i svoje rase. Ne samo osjećaj, nego i fiziologija i nasljeđivanje, tvore za nas od domovine drugu majku.


mi-smo-u-isti-as-djeca-svojih-roditelja-i-svoje-rase-ne-samo-osjeaj-nego-i-fiziologija-i-nasljeivanje-tvore-za-nas-od-domovine-drugu-majku
gustave le bonmismoističasdjecasvojihroditeljasvojerasenesamoosjećajnegofiziologijanasljeđivanjetvorezanasoddomovinedrugumajkumi smosmo uu istiisti časčas djecadjeca svojihsvojih roditeljaroditelja ii svojesvoje rasene samosamo osjećajnego ii fiziologijafiziologija ii nasljeđivanjetvore zaza nasnas odod domovinedomovine drugudrugu majkumi smo usmo u istiu isti časisti čas djecačas djeca svojihdjeca svojih roditeljasvojih roditelja iroditelja i svojei svoje rasene samo osjećajnego i fiziologijai fiziologija ifiziologija i nasljeđivanjetvore za nasza nas odnas od domovineod domovine drugudomovine drugu majkumi smo u istismo u isti času isti čas djecaisti čas djeca svojihčas djeca svojih roditeljadjeca svojih roditelja isvojih roditelja i svojeroditelja i svoje rasenego i fiziologija ii fiziologija i nasljeđivanjetvore za nas odza nas od domovinenas od domovine druguod domovine drugu majkumi smo u isti čassmo u isti čas djecau isti čas djeca svojihisti čas djeca svojih roditeljačas djeca svojih roditelja idjeca svojih roditelja i svojesvojih roditelja i svoje rasenego i fiziologija i nasljeđivanjetvore za nas od domovineza nas od domovine drugunas od domovine drugu majku

Ovosvetska slava je samo dašak vetra koji puše čas tamo, čas ovamo, menjajući ime kao što menja smer. -Dante Aligieri
ovosvetska-slava-samo-daak-vetra-koji-pue-as-tamo-as-ovamo-menjajui-ime-kao-to-menja-smer
Sve smo učinili da buduća pokolenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju. -Petar Lazić
sve-smo-uinili-da-budua-pokolenja-jo-dugo-pominju-ne-samo-nas-nego-i-nau-familiju
Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo. -Francois de La Rochefoucauld
spremniji-smo-da-volimo-one-koji-nas-mrze-nego-one-koji-nas-vole-vie-nego-to-elimo