Mi više težimo ka tome da izbegnemo bol, nego da susretnemo radost.


mi-vie-teimo-ka-tome-da-izbegnemo-bol-nego-da-susretnemo-radost
sigmund frojdmivietežimokatomedaizbegnemobolnegosusretnemoradostmi viševiše težimotežimo kaka tometome dada izbegnemoizbegnemo bolnego dada susretnemosusretnemo radostmi više težimoviše težimo katežimo ka tomeka tome datome da izbegnemoda izbegnemo bolnego da susretnemoda susretnemo radostmi više težimo kaviše težimo ka tometežimo ka tome daka tome da izbegnemotome da izbegnemo bolnego da susretnemo radostmi više težimo ka tomeviše težimo ka tome datežimo ka tome da izbegnemoka tome da izbegnemo bol

Čovek mora da nauči da poštuje svoje uspomene i da u njima pronalazi radost, a ne bol.
ovek-mora-da-naui-da-potuje-svoje-uspomene-i-da-u-njima-pronalazi-radost-a-ne-bol
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost. -Vilijam Šekspir
vjera-u-radost-gotovo-ista-kao-i-sama-radost
Ko upozna radost ne uspeva više živeti sa tugom bez protesta. -Paulo Koeljo
ko-upozna-radost-ne-uspeva-vie-iveti-tugom-bez-protesta
Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe? -Meša Selimović
sve-e-proi-ali-kakva-to-utjeha-proi-e-i-radost-proi-e-i-ljubav-proi-e-i-ivot-zar-nada-u-tome-da-sve-proe