Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi.


mir-i-spokojstvo-jedina-su-dobra-i-najvee-dostojanstvo-skromnih-i-bezimenih-ljudi
ivo andricmirspokojstvojedinasudobranajvećedostojanstvoskromnihbezimenihljudimir ii spokojstvojedina susu dobradobra ii najvećenajveće dostojanstvodostojanstvo skromnihskromnih ii bezimenihbezimenih ljudimir i spokojstvojedina su dobrasu dobra idobra i najvećei najveće dostojanstvonajveće dostojanstvo skromnihdostojanstvo skromnih iskromnih i bezimenihi bezimenih ljudijedina su dobra isu dobra i najvećedobra i najveće dostojanstvoi najveće dostojanstvo skromnihnajveće dostojanstvo skromnih idostojanstvo skromnih i bezimenihskromnih i bezimenih ljudijedina su dobra i najvećesu dobra i najveće dostojanstvodobra i najveće dostojanstvo skromnihi najveće dostojanstvo skromnih inajveće dostojanstvo skromnih i bezimenihdostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi

Sarkazam- posljednje utočište skromnih i čestitih ljudi u  situacijama kada se privatnost  njihovih duša nasilno napadne.Zla žena gnjavi jednog, dobra žena dosadna je jednom. To je jedina razlika među njima.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Bogu je svejedno, pojmove dobra i zla izmislili su ljudi.Da je voda dobra, ne bi u njoj kreketale žabe, nego ljudi.Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici.