Mir ne može biti postignut kroz nasilje. On može biti postignut jedino kroz razumevanje.


mir-ne-moe-biti-postignut-kroz-nasilje-on-moe-biti-postignut-jedino-kroz-razumevanje
ralf voldo emersonmirnemožebitipostignutkroznasiljeonjedinorazumevanjemir nene možemože bitibiti postignutpostignut krozkroz nasiljeon možemože bitibiti postignutpostignut jedinojedino krozkroz razumevanjemir ne možene može bitimože biti postignutbiti postignut krozpostignut kroz nasiljeon može bitimože biti postignutbiti postignut jedinopostignut jedino krozjedino kroz razumevanjemir ne može bitine može biti postignutmože biti postignut krozbiti postignut kroz nasiljeon može biti postignutmože biti postignut jedinobiti postignut jedino krozpostignut jedino kroz razumevanjemir ne može biti postignutne može biti postignut krozmože biti postignut kroz nasiljeon može biti postignut jedinomože biti postignut jedino krozbiti postignut jedino kroz razumevanje

Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti. -Dante Aligijeri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti
Kad siromaštvo udje kroz vrata, ljubav izadje kroz prozor. -Narodne poslovice
kad-siromatvo-udje-kroz-vrata-ljubav-izadje-kroz-prozor
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe