Mir u svetu može doći samo kao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja.


mir-u-svetu-moe-doi-samo-kao-prirodna-posledica-univerzalnog-prosvetljenja
nikola teslamirsvetumožedoćisamokaoprirodnaposledicauniverzalnogprosvetljenjamir uu svetusvetu možemože doćidoći samosamo kaokao prirodnaprirodna posledicaposledica univerzalnoguniverzalnog prosvetljenjamir u svetuu svetu možesvetu može doćimože doći samodoći samo kaosamo kao prirodnakao prirodna posledicaprirodna posledica univerzalnogposledica univerzalnog prosvetljenjamir u svetu možeu svetu može doćisvetu može doći samomože doći samo kaodoći samo kao prirodnasamo kao prirodna posledicakao prirodna posledica univerzalnogprirodna posledica univerzalnog prosvetljenjamir u svetu može doćiu svetu može doći samosvetu može doći samo kaomože doći samo kao prirodnadoći samo kao prirodna posledicasamo kao prirodna posledica univerzalnogkao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja

Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja. -Nikola Tesla
mir-u-svijetu-moe-doi-samo-kao-prirodna-posljedica-univerzalnog-prosvijetljenja
Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano. -Nikola Tesla
univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako
Pobeda je najvažnija. Sve ostalo je samo posledica pobede. -Ajrton Sena
pobeda-najvanija-sve-ostalo-samo-posledica-pobede
Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu. -Viktor Frankl
ovjek-ne-moe-doi-do-samoostvarenja-ako-usredoto-samo-na-sebe-samoostvarenje-tek-posljedica-ljubavi-prema-blinjemu
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku