Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja.


mir-u-svijetu-moe-doi-samo-kao-prirodna-posljedica-univerzalnog-prosvijetljenja
nikola teslamirsvijetumožedoćisamokaoprirodnaposljedicauniverzalnogprosvijetljenjamir uu svijetusvijetu možemože doćidoći samosamo kaokao prirodnaprirodna posljedicaposljedica univerzalnoguniverzalnog prosvijetljenjamir u svijetuu svijetu možesvijetu može doćimože doći samodoći samo kaosamo kao prirodnakao prirodna posljedicaprirodna posljedica univerzalnogposljedica univerzalnog prosvijetljenjamir u svijetu možeu svijetu može doćisvijetu može doći samomože doći samo kaodoći samo kao prirodnasamo kao prirodna posljedicakao prirodna posljedica univerzalnogprirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenjamir u svijetu može doćiu svijetu može doći samosvijetu može doći samo kaomože doći samo kao prirodnadoći samo kao prirodna posljedicasamo kao prirodna posljedica univerzalnogkao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja

Mir u svetu može doći samo kao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja. -Nikola Tesla
mir-u-svetu-moe-doi-samo-kao-prirodna-posledica-univerzalnog-prosvetljenja
Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu. -Viktor Frankl
ovjek-ne-moe-doi-do-samoostvarenja-ako-usredoto-samo-na-sebe-samoostvarenje-tek-posljedica-ljubavi-prema-blinjemu
Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano. -Nikola Tesla
univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako
Za sve što zavodi, može se reći, da je posljedica čarobnjaštva. -Platon
za-sve-to-zavodi-moe-se-rei-da-posljedica-arobnjatva
Najbolji doktori na svijetu su doktor Dijeta, doktor Mir i doktor Veseljak. -Jonathan Swift
najbolji-doktori-na-svijetu-su-doktor-dijeta-doktor-mir-i-doktor-veseljak