Misao je ideja u prolazu.


misao-ideja-u-prolazu
pitagoramisaoidejaprolazumisao jeje idejaideja uu prolazumisao je idejaje ideja uideja u prolazumisao je ideja uje ideja u prolazumisao je ideja u prolazu

Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Hrista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-hrista
Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Krista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-krista
Zaboravljam imena, samo lica ostaju, u prolazu ljude otkrivam kroz šifre. -Đorđe Balašević
zaboravljam-imena-samo-lica-ostaju-u-prolazu-ljude-otkrivam-kroz-ifre
Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri. -Kineske poslovice
misao-slina-kopanju-bunara-voda-najprije-mutna-ali-se-polako-razbistri