Misli na druge, ako hoćeš da i oni misle na tebe.


misli-na-druge-ako-hoe-da-i-oni-misle-na-tebe
poslovice korisnikamislinadrugeakohoćedaonimisletebemisli nana drugeako hoćešhoćeš dada ii onioni mislemisle nana tebemisli na drugeako hoćeš dahoćeš da ida i onii oni misleoni misle namisle na tebeako hoćeš da ihoćeš da i onida i oni mislei oni misle naoni misle na tebeako hoćeš da i onihoćeš da i oni misleda i oni misle nai oni misle na tebe

Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti srećan. -Epiktet
ne-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-bogat-ali-zavisi-od-tebe-hoe-li-biti-srean
Svet je tesan, a um prostran. Misli žive lako jedna pored druge, ali se stvari u prostoru bolno sudaraju. -Fridrih Šiler
svet-tesan-a-um-prostran-misli-ive-lako-jedna-pored-druge-ali-se-stvari-u-prostoru-bolno-sudaraju