Mislim, ako recimo zaključite kako je sve besmisleno, onda to ne može biti sasvim besmisleno, jer ste već svjesni da je besmisleno i ta svijest o besmislenosti samim tim daje neki smisao. Znate na šta mislim? Kao neki optimistički pesimizam.


mislim-ako-recimo-zakljuite-kako-sve-besmisleno-onda-to-ne-moe-biti-sasvim-besmisleno-jer-ste-ve-svjesni-da-besmisleno-i-svijest-o-besmislenosti
Čarls bukovskimislimakorecimozaključitekakosvebesmislenoondatonemožebitisasvimjerstevećsvjesnidabesmislenosvijestbesmislenostisamimtimdajenekismisaoznatenatamislimkaooptimističkipesimizamako recimorecimo zaključitezaključite kakokako jeje svesve besmislenone možemože bitibiti sasvimsasvim besmislenojer steste većveć svjesnisvjesni dada jeje besmislenobesmisleno ita svijestsvijest oo besmislenostibesmislenosti samimsamim timtim dajedaje nekineki smisaoznate nana štašta mislimkao nekineki optimističkioptimistički pesimizamako recimo zaključiterecimo zaključite kakozaključite kako jekako je sveje sve besmislenoonda to nene može bitimože biti sasvimbiti sasvim besmislenojer ste većste već svjesniveć svjesni dasvjesni da jeda je besmislenoje besmisleno ibesmisleno i tai ta svijestta svijest osvijest o besmislenostio besmislenosti samimbesmislenosti samim timsamim tim dajetim daje nekidaje neki smisaoznate na štana šta mislimkao neki optimističkineki optimistički pesimizam

Ono što nije besmisleno je period u međuvremenu, čekanje između seksa i ljubavi - suočavanje sa onim kvalitetnim što je preostalo - tada ne smeš biti ogorčen.Život ovog naroda je glad, krv, muka; bedno tavorenje na svojoj zemlji i besmisleno umiranje na tuđoj.Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih.Mladost je čista već samim tim što je mladost.Nema nam mira ako misleno ratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo o roditelje. Tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide, pa poprave misli. Ja uvek to kažem- neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća.