Mislim da dok sam ja živa premijer neće biti žena.


mislim-da-dok-sam-ja-iva-premijer-nee-biti-ena
margaret tačermislimdadoksamjaživapremijernećebitiženamislim dada dokdok samsam jaja živaživa premijerpremijer nećeneće bitibiti ženamislim da dokda dok samdok sam jasam ja živaja živa premijerživa premijer nećepremijer neće bitineće biti ženamislim da dok samda dok sam jadok sam ja živasam ja živa premijerja živa premijer nećeživa premijer neće bitipremijer neće biti ženamislim da dok sam jada dok sam ja živadok sam ja živa premijersam ja živa premijer nećeja živa premijer neće bitiživa premijer neće biti žena

Mislim da duhovni napredak na jednoj određenoj tački od nas zahteva da prestanemo ubijati živa subića za zadovoljenje telesnih prohteva.Sve dok su zakoni neophodni za čovjeka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.Sve dok su zakoni neophodni za čoveka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena.