Mislim da je jedna od životnih ironija činiti pogrešnu stvar u pravo vreme.


mislim-da-jedna-od-ivotnih-ironija-initi-pogrenu-stvar-u-pravo-vreme
Čarli Čaplinmislimdajednaodživotnihironijačinitipogrenustvarpravovrememislim dada jeje jednajedna odod životnihživotnih ironijaironija činitičiniti pogrešnupogrešnu stvarstvar uu pravopravo vrememislim da jeda je jednaje jedna odjedna od životnihod životnih ironijaživotnih ironija činitiironija činiti pogrešnučiniti pogrešnu stvarpogrešnu stvar ustvar u pravou pravo vrememislim da je jednada je jedna odje jedna od životnihjedna od životnih ironijaod životnih ironija činitiživotnih ironija činiti pogrešnuironija činiti pogrešnu stvarčiniti pogrešnu stvar upogrešnu stvar u pravostvar u pravo vrememislim da je jedna odda je jedna od životnihje jedna od životnih ironijajedna od životnih ironija činitiod životnih ironija činiti pogrešnuživotnih ironija činiti pogrešnu stvarironija činiti pogrešnu stvar učiniti pogrešnu stvar u pravopogrešnu stvar u pravo vreme

Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u trenucima želje da je kažeš. -Bendžamin Frenklin
seti-se-da-kae-pravu-stvar-na-pravom-mestu-ali-daleko-tee-da-ostavi-neizreenom-pogrenu-stvar-u-trenucima-elje-da-kae
Postoji jedna stvar jača od svih oružja na svetu, a to je ideja čije vreme dolazi. -Viktor Igo
postoji-jedna-stvar-jaa-od-svih-oruja-na-svetu-a-to-ideja-ije-vreme-dolazi
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi